Student Life

Wujiaochang Square:
Line 10 Xinjiangwancheng to Jiangwan Stadium
/en/UploadFiles/五角场.jpg

Address:2005, Song hu Road,Fudan University Law School, Shanghai, China
Tel:+86(21)31245607 +86(21)31245608 Fax:+86(21)31245601 Copyright:Fudan University Law School Contact:fxyzhb@fudan.edu.cn